Aankondiging: VHS Zomercursus 2024: 21 - 25 juli 2024

Ga naar de inhoud

Aankondiging: VHS Zomercursus 2024: 21 - 25 juli 2024

Spinoza
Gepubliceerd door Jan Mendrik in aankondiging · 18 maart 2024
De zin van het leven? De betekenis van Spinoza's filosofie voor ons

De zomercursus van de Vereniging het Spinozahuis belooft erg interessant te worden. Het thema is dit keer direct toegesneden op ons eigen leven.

Kan Spinoza’s filosofie – die immers niet alleen bedoeld als inzicht in de natuur, maar ook als een praktische leidraad voor het
leven – ons helpen? Vanaf de 19e-eeuw hebben velen hun heil bij ons grote wijsgeer gezocht
In de filosofie hangt een ethiek nauw samen met een mens en wereldbeeld. Wat is precies Spinoza’s levensfilosofie? Hoe hangt deze samen met zijn duiding van het universum? En zijn zijn wereldbeeld en levensfilosofie nog bruikbaar voor ons? In de zomercursus gaan wij aan de hand van lezingen, films en wandelingen met elkaar in gesprek over deze en andere vragen. Wij doen dat door te kijken in hoeverre Spinoza’s levensfilosofie nog te rijmen valt met de huidige stand van de natuurwetenschap, het denken over de levende natuur, en over de mens.

Het programma:

Maandag 22 juli 2024
 
Henri Krop: Introductie. Spinozistische zingeving in historisch perspectief
Margot Brouwer: Over wetenschap Spinoza en zingeving
Jan Boom e.a. vanuit de vereniging: lezing en groepsdiscussie. Over de natuurwetenschappelijke actualiteit van de Ethica.
 
Dinsdag 23 juli

Yoram Stein: Over de conatus, metafysica, natuurwetenschap,   biologie en ethiek.
Dick de Vos: Natuur wandeling. Dick de Vos gidst ons op een filosofisch-biologische wandeling door de levende natuur.
Film en een goed gesprek. Leven zoals het gaat. Bioloog Henri Atlan spreekt in deze documentaire over de waarde van Spinoza’s filosofie voor de hedendaagse biologie.
 
Woensdag 24 juli (Engelstalig)
 
Paul Juffermans: Spinoza’s visie op het goede leven.
Claire Carlisle: Spinoza’s religie
Paneldiscussie Carlisle, Juffermans en Stein olv Henri Krop
 
Donderdag 25 juli
 
Miriam Broes: De diagnose van Spinoza
Humberto Schwab: Hoe je met Spinoza de wereld kunt veranderen?

Informatie en aanmelding:
https://www.spinozahuis.nl/archieven/7512
 0
commentaren
Terug naar de inhoud