Henk Jan Hoekjen - Spinoza

Ga naar de inhoud

Henk Jan Hoekjen

Bibliotheek
Proefschrift: 
Pars melior nostri. The Structure of Spinoza’s Intellect

Henk Jan Hoekjen studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit in Groningen (Master in 1998) en Filosofie aan de universiteit in Utrecht (Bachelor in 2012).
Op 1 november 2018 verdedigde hij  aan de Universiteit van Utrecht zijn proefschrift: 'Pars melior nostri. The Structure of Spinoza’s Intellect'. Ons betere deel, De Structuur van Spinoza’s Intellect.
Daarin geeft hij een beschouwing over de metafysische structuur van Spinoza's Ethica op basis van een grondige analyse van de notie 'intellect'.
Een belangrijke gebeurtenis, want zo vaak promoveert er in Nederland niet iemand op Spinoza  en dan ook nog eens op dit onderwerp: het intellect bij Spinoza!
Promotor: Prof. dr. P.G. Ziche; copromotor was professor Piet Steenbakkers.

Te downloaden op: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/371814
FilosoWIE? - Grote denkers voor kleine deugnieten

Het woord filosofie komt uit Griekenland. Lang geleden gingen mannen met lange baarden daar nadenken over hoe de wereld precies in elkaar zit. Maar al snel kregen ze de grootste ruzie. `Die wijsheid van jou klopt helemaal niet', schreeuwden ze tegen elkaar. `En dat zal ik wel eens even in een boek gaan opschrijven. En zo ging het honderden jaren lang. Telkens wanneer een filosoof dacht dat-ie alles van de wereld wist, schreef hij een dik boek. Op het laatst waren er zoveel boeken, dat je er wel een trap van kunt maken tot in de hemel.
Henk-Jan Hoekjen miste een boekje voor kinderen over filosofen en schreef daarom zelf: FilosoWIE? – Grote denkers voor kleine deugnieten, een (voor)leesboek dat een hiaat vult in het huidige aanbod kinderboeken.
 “Er zijn allerlei kinderboeken met min of meer filosofische thema’s”, aldus Henk Jan. “Maar een boek waarin op vermakelijke wijze de geschiedenis van de filosofie uit de doeken wordt gedaan, was er nog niet. Omdat ik mijn eigen kinderen ook over dit onderwerp wil voorlezen, heb ik het boek zelf maar geschreven. In 24 korte hoofdstukken worden de belangrijkste filosofen uit de westerse filosofie behandeld. Zo passeren onder meer Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant, Nietzsche en Heidegger de revue. Hoewel deze denkers natuurlijk niet uitputtend behandeld worden, krijgen lezertjes dankzij ‘FilosoWIE?’ toch een goed beeld van de gedachten van deze en andere kopstukken uit de filosofiegeschiedenis."  

Uitgever: Gelderland Uitgeverij - november 2011
ISBN: 9789081699631 - Paperback geillustreerd; 112 blz.: € 13,95
3 mei 2020
Terug naar de inhoud