HomeOver Spinoza Kring SoestStudiegroepen.pngLezingen_aan.pngNieuwsContactLinks
   

Lezingen

Op deze pagina een overzicht van alle geplande lezingen van het seizoen september 2017 t/m mei 2018. Noteer alvast in uw agenda:Data Lezingen 
4 november 2017
flamelingmini.jpg
Jan Flameling: Levinas en Spinoza; een ontmoeting..
Klik hier voor meer informatie.
27 januari 2018
buurenmini.jpg
Professor Maarten van Buuren: Spinoza’s Ethica in een nieuw licht.
Klik hier voor meer informatie.
27 april 2018
Professor Steenbakkers: Hoe modern is Spinoza.
Klik hier voor meer informatie.Klik hier voor verslagen van eerdere lezingen.


Lezingen oktober 2017 t/m april 2018:

<
4 November 2017


Jan Flameling: Levinas en Spinoza; een ontmoeting.

De grootste Nederlandse denker Spinoza heeft een werk geschreven met de titel Ethica waarin 'het streven te volharden in het eigen bestaan' als het wezen van de mens wordt omschreven en wordt gesteld dat het bepalend zou horen te zijn bij de vormgeving van je bestaan. Het werk van de twintigste -eeuwse denker Emmanuel Levinas wordt door velen omschreven als baanbrekend op het gebied van de ethiek. Door Levinas wordt heteronomie omschreven als het bovenste beginsel van ethiek en gesteld dat ethisch verantwoord handelen begint met 'luisteren naar het gelaat van de Ander'. In zijn lezing legt Jan Flameling de opvattingen van Spinoza en Levinas uit en vergelijkt deze met elkaar.

Jan Flameling is inmiddels een jaarlijks terugkerende gastspreker bij de Spinozakring Soest.

Datum: Zaterdagmiddag 4 november 2017
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur.

Plaats: Bovenetage Grand Café Soestdijk
Vredehofstraat 6, 3761 HB Soest
Kosten: € 14,00 contant en gepast aan de zaal
of € 11,00 bij vooruitbetaling
NL44INGB0001988601
t.n.v. S.C. Pasman - Sakkers

Aanmelden: Klik hier om een e-mail te sturen.


27 januari 2018

Maarten van Buuren:: Spinoza's Ethica in een nieuw licht.

Voorafgaande aan de cursus: Spinoza’s Ethica in een nieuw licht, die op 31 maart 2018 begint, geeft prof. Maarten van Buuren een lezing over dit onderwerp. Hierbij zal hij ook zijn andere werken over Spinoza belichten, zoals zijn in 2016 verschenen Spinoza, vijf wegen naar de vrijheid en De essentie van Spinoza. Ook zijn in het voorjaar van 2018 verschijnende: Spinoza in vijftig sleuteltermen zal in deze lezing aan bod komen.


Datum: Zaterdagmiddag 27 januari 2018
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur.

Plaats: Bovenetage Grand Café Soestdijk
Vredehofstraat 6, 3761 HB Soest
Kosten: € 14,00 contant en gepast aan de zaal
of € 11,00 bij vooruitbetaling
NL44INGB0001988601
t.n.v. S.C. Pasman - Sakkers

Klik hier om aan te melden per e-mail.

21 april 2018

Professor Piet Steenbakkers: Hoe modern is Spinoza.

Spinoza geldt tegenwoordig alom als boegbeeld van de moderniteit; hij zou daarvan zelfs de voornaamste grondlegger zijn. Onderdeel van dat moderne imago van Spinoza is de veronderstelling dat zijn filosofie de inspiratie is geweest van de enige echte verlichting, namelijk de radicale verlichting. Die wordt dan getypeerd als atheďstisch, materialistisch, revolutionair, egalitair en democratisch, tegenover de gematigde (behoudende, elitaire) verlichting van denkers als Locke en Voltaire. Dat roept de vraag op wat moderniteit eigenlijk behelst en in welke zin Spinoza modern kan worden genoemd.

Professor Piet Steenbakkers is bezig met onderzoek naar deze vragen en zet zijn bevindingen in deze lezing aan ons uiteen. Daarbij komen ook thema’s aan de orde uit zijn afscheidsrede "Spinoza, de legenden voorbij".


Datum: Zaterdagmiddag 21 april 2018
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur.

Plaats: Bovenetage Grand Café Soestdijk
Vredehofstraat 6, 3761 HB Soest
Kosten: € 14,00 contant en gepast aan de zaal
of € 11,00 bij vooruitbetaling
NL44INGB0001988601
t.n.v. S.C. Pasman - Sakkers

Klik hier om aan te melden per e-mail.

Verslagen

Verslagen eerdere lezingen
8 juni 2017
Kees Schuyt: Spinoza en de vreugde van het inzicht bij boekhandel Cursief in Gorinchem.
Klik hier voor het verslag.
8 april 2017
De actualiteit van Spinoza's Theologisch Politiek Traktaat door Paul Juffermans.
Klik hier voor het verslag.
11 februari 2017
Spinoza en Heidegger door Jan Flameling.
Klik hier voor het verslag.
27 november 2016 Erasmus door Herman Pleij.
Klik hier voor het verslag.
5 november 2016
Spinoza en Johan de Witt door Kees Schuyt.
Klik hier voor het verslag.
14 november 2015
Spinoza's Politieke Filosofie door Jan Flameling.
Klik hier voor het verslag.

Excursies

Verslagen eerdere excursies
8 januari 2017
Het Vaticaans manuscript van de Ethica tijdelijk in Nerderland.
Klik hier voor het verslag aan het bezoek aan deze tentoonstelling met aansluitend de lezing van Piet Steenbakkers.
19 juli 2015
Excursie "In de voetsporen van Spinoza.
Klik hier voor het verslag.