Henri Krop - Spinoza

Ga naar de inhoud

Henri Krop

Bibliotheek
Door Spinoza gegrepen: Abraham Johannes Cuffelers pleidooi voor het vrije denken.

Inaugurele rede bij de benoeming tot bijzonder hoogleraar, vanwege de Vereniging Het Spinozahuis, met de leeropdracht Spinoza studies

UitgeverUitgeverij Spinozahuis, 2018
ISBN: 9490250252, 9789490250256 - 25 blz.: € 4,50

https://www.spinozahuis.nl/product/henri-krop-door-spinoza-gegrepen-abraham-johannes-cuffelers-pleidooi-voor-het-vrije-denken
The Bloomsbury Companion to Spinoza

Editors: Wiep van Bunge, Henri Krop, Piet Steenbakkers, Jeroen M.M. van de Ven

Uitgever Bloomsbury - juli 2014
ISBN: 9781472532725 - Hardback; 400 blz.

https://www.bloomsbury.com/uk/the-bloomsbury-companion-to-spinoza-9781472532725/
 
Spinoza, een paradoxale icoon van Nederland

In 1677 publiceerden Amsterdamse vrijdenkers clandestien het controversiële meesterwerk van Spinoza, de Ethica, dat een klassieker van het westerse denken zou worden. Aanvankelijk was het verboden lectuur en bleef Spinoza in de ogen van het grote publiek een gevaarlijke filosoof. De algehele verontwaardiging was zo groot dat zelfs een halve eeuw later een predikant nog dichtte: 'Spouw op dit graf. Hier ligt Spinoza. Was zijn leer daar ook bedolven!' Pas in de negentiende eeuw werd hij vereerd als de 'profeet van een mondige mensheid'. De doorbraak van liberale ideeën rond 1850 maakte de filosoof tot een icoon van ons land. Het Nederland van nu lijkt minder gevoelig voor Spinoza's lofzang op Verlichting, tolerantie en redelijk denken, ook al is hij als 'Nederlands beroemdste filosoof' opgenomen in de canon van Nederland. In Spinoza. Een paradoxale icoon van Nederland wordt voor het eerst met een schat aan gegevens geanalyseerd hoe en waarom Spinoza drie eeuwen lang de Nederlanders kon fascineren, en wat hij het Nederland van de eenentwintigste eeuw nog te zeggen heeft.

Vraaggesprek met Henri over dit boek.

Uitgever Prometheus - Bert Bakker - januari 2013
ISBN: 9789035138711 - Paperback; 600 blz.
Dit boek is uitverkocht. Wellicht nog verkrijgbaar bij:
Antiquariaat Spinoza
Archangelkade 2-G
1013BE Amsterdam
Tlf: +31 20 6 209 129
info@spinozabooks.com
Continuum Companion to Spinoza

Editors: Wiep van Bunge, Henri Krop, Piet Steenbakkers, Jeroen M.M. van de Ven

Uitgever Bloomsbury - maart 2011
ISBN: 9780826418609 - Hardback.

https://www.bloomsbury.com/uk/continuum-companion-to-spinoza-9780826418609/
De draagbare Spinoza, een keuze uit zijn werk, samengesteld, ingeleid en vertaald door Henri Krop en Wiep van Bunge

Deze selectie uit het werk van Spinoza toont de hedendaagse lezer de verrassende actualiteit van de denkbeelden van een van de markantste zeventiende-eeuwse filosofen. Baruch de Spinoza was een belangrijke voorloper van het moderne denken.
 
Vooruitlopend op de Verlichting en de scheiding tussen kerk en staat, ontwikkelde Spinoza (1632-1677) een nieuwe filosofie vanuit het voor die tijd radicale principe dat alleen het hier-op-de-wereld-zijn van belang is en als zodanig de enige bron vormt van ethische waarden en politieke verplichtingen. De invloed van Spinoza op de bijbelwetenschap, de wetenschappelijke psychologie en de staatsleer is groot geweest.

Uitgever Prometheus - Bert Bakker - april 2008, eerdere uitgaven:  1992, en 1997.
ISBN: 9789035133006  - Paperback; 265 blz.
Ethica, vertaald door Henri Krop

Benedictus de Spinoza (1632-1677) is zonder twijfel de bekendste wijsgeer van Nederlandse bodem en behoort tot het selecte gezelschap van klassieke filosofen die gezichtsbepalend worden geacht voor de geschiedenis van het westerse denken. Maar weinig filosofen zijn zo diep verafschuwd en zozeer bewonderd. De Ethica is dan ook een opmerkelijk boek. Hoewel het is opgebouwd als een leerboek voor wiskunde, schreef Spinoza het vooral om zijn publiek dit levensdoel voor ogen te stellen: de mens moet zichzelf zijn, zich niet passief door zijn emoties laten meesleuren, maar zijn vermogens actief versterken en inzicht hebben in zichzelf en in de noodzakelijke samenhang van de wereld. Alleen dan kan een mens gelukkig worden. De Ethica, een klassieker uit de filosofie, is nu in een voorbeeldige, tweetalige editie weer toegankelijk gemaakt.
De pers over deze vertaling van de Ethica:
'Het was hoog tijd voor een nieuwe vertaling. Die is er nu, voorbeeldig afgedrukt naast de Latijnse grondtekst.' -De Standaard
'Voornaam uitgegeven in een tweetalige editie, het korzelige Latijn van de zeventiende-eeuwse autodidact naast het even zorgvuldige als hedendaagse Nederlandse van de Rotterdamse filosoof Henri Krop.' -Michael Zeeman, De Volkskrant

Uitgever Bert Bakker - Eerste druk 2002. Zesde herziene druk 2012.
ISBN: 9789035126435 - Paperback; 629 blz.
Dictionary of Seventeenth and Eighteenth-Century Dutch Philosophers

Editors: Wiep van Bunge, Henri Krop, Bart Leeuwenburgh, Paul Schuurman, Han van Ruler, Michiel Wielema

Uitgever Bloomsbury - oktober 2003
ISBN: 9781855069664 - Hardback; 629 blz.

https://www.bloomsbury.com/uk/dictionary-of-seventeenth-and-eighteenth-century-dutch-philosophers-9781855069664/
3 mei 2020
Terug naar de inhoud