HomeOver Spinoza Kring SoestStudiegroepenLezingenNieuwsContactLinks
    

Welkom bij Spinoza Kring Soest

Gonny Pasman-Sakkers


Tijdens mijn studie filosofie aan de Internationale School voor Wijsbegeerte ontstond mijn fascinatie voor onze enige grote Nederlandse filosoof: Benedictus de Spinoza. De vragen, die ik als kind tot ontsteltenis van de leerkrachten op de lagere school n.a.v. de bijbelverhalen stelde, bleken dezelfde te zijn die hij 300 jaar eerder aan de rabbijnen in de synagoge stelde en die de aanzet vormde voor het uitdenken van zijn filosofie. Ik herkende veel in wat hij naar voren bracht en hoe meer ik mij in hem verdiepte, hoe meer het kwartje begon te vallen. Hier lagen voor mij alle antwoorden. Maar ook antwoorden op vragen waar ik  tijdens mijn laboratoriumcarrière tegenaan was gelopen. Hoe was het mogelijk dat deze man met de middelen, die toen tot zijn beschikking stonden, de dingen al zo loepzuiver zag, terwijl die pas 300 jaar later in de wetenschap bewezen zouden worden? Toen ik na mijn filosofie-opleiding de vraag gesteld kreeg: "Wat ga je nu doen?", was er voor mij geen twijfel mogelijk; Spinoza!


Na gesprekken met professor Kees Schuyt, Miriam van Reijen en Theo van der Werf, de secretaris van het Spinozahuis, ontstond het idee om in navolging van Amsterdam en Limburg ook in het midden van het land een Spinozakring te beginnen. Ik werkte een plan uit, legde contacten en in het voorjaar van 2014 werd de Spinoza Kring Soest opgericht.


De doelstelling van de Spinoza Kring Soest is om in verschillende studiegroepen alle werken van onze grote filosoof te lezen, te analyseren en te bespreken.


Ik hoop dat in navolging van o.a. de Amsterdamse Spinoza Kring ook de Spinoza Kring Soest een lang en inspirerend leven beschoren zal zijn!


Gonny Pasman-Sakkers